پاورپوینت مراحل تصفیه فاضلاب روغن زیتون

پاورپوینت مراحل تصفیه فاضلاب روغن زیتون

پاورپوینت مراحل تصفیه فاضلاب روغن زیتون

پاورپوینت مراحل تصفیه فاضلاب روغن زیتون

 

21اسلاید

گسترش صنایع استخراج روغن از زیتون در سالهای اخیر ، مسائل و مشکلات زیست محیطی بسیاری را به دنبال داشته است.

پساب حاصل از عملیات استخراج  روغن زیتون مایعی با بوی  بسیار بد ، کدورت و مواد آلی بسیار بالاست که به دلیل بار آلایندگی بسیار بالاو همچنین حضور ترکیبات فنلیک ، اسید های چرب فرار ،کتچین ها و سایر بازدارنده ها به طور طبیعی تخریب نمی شود . دفع این فاضلاب می تواند مشکلات عدیده را برای محیط زیست پذیرنده ایجاد نماید .

 

از اثرات مهم تخلیه این فاضلاب در محیط می توان به تهدید اکوسیستم میکروبی محیط ، آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی ،تغییر کیفیت خاک و بوی آزار دهنده اشاره کرد.

تا کنون روش اقتصادی مناسب و جامعی جهت تصفیه این پساب معرفی نگردیده است و روش های متعدد فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی که غالبا به منظور کاهش بار آلایندگی و حذف رنگ از پسابهای مختلف صنعتی به کار می روند ،در حذف آلایندگی این نوع پساب با موفقیت اندکی همراه بوده اند .


راهبری بیولوژیكی تصفيه خانه های فاضلاب به روش لجن فعال


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، راهبری بیولوژیكی تصفيه خانه های فاضلاببخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :موفقیت در تصفيه بیولوژیكی فاضلاب به عنوان مثال قابلیت تجزیه مواد موجود در فاضلاب یا قابلیت ته نشینی آنها ، حاصل اختصاصات مرفولوژیكی و سینتیكی لجن فعال یا بیوفیلم می باشد نظر به اینكه اختصاصات مزبور به اجتماع میكروارگانیسم های تك سلولی و پر سلولی در لجن بستگی دارد ، اهمیت موارد زیر مشخص می شود :1.    تعیین مرفولوژیكی میكروارگانیسم ها 2.    مستندسازی كامل تركیبات اجتماع میكروبی3.    رده بندی میكروارگانیزم ها بر اساس مشخصات فیزیولوژیكی در این سیستم عوامل متعدد و متفاوتی بر ارگانیزم ها تاثیر می گذارند كه در این میان وجود مواد مغذی و اكسیژن تاثیر به سزایی بر ثبات حاصل از توان ف

ادامه مطلب  
پاورپوينت آماده; بررسی جامع فرآیند ها و اصول و اجزای تصفيه آب و فاضلاب


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوينت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 158 اسلایدبررسی جامع فرآیند ها و اصول و اجزای تصفيه آب و فاضلاب اهدف کلی تصفيه فاضلاب تامین شرایط بهداشتی برای زندگی مردمپاک نگهداری محیط زیستبازیابی فاضلابتولید کود طبیعیتولید انرژی انواع فاضلاب فاضلاب خانگیفاضلاب صنعتیپس آب ناشی از سیلابهافاضلاب کشاورزی فاضلاب خانگی ناشی از دستگاههای بهداشتی همچون توالت ها، حمام، ماشین های لباس شویی و ظرف شویی، پساب آشپزخانه و شستشوی بخشهای مختلف خانه می باشد.در شبکه جمع آوری فاضلاب شهری، فاضلاب مغازه ها، فروشگاهها، تعمیرگاهها، رستورانها و... نیز جمع آوری می شود. مشخصات فاضلاب خانگی رنگ فاضلاببوی فاضلابpH فاضلابدمای فاضلابناخالصیهای موجود در فاضلابوزن مخصوص فاضلابموجودات میکروبیولوژی موجود در

ادامه مطلب  
جدیدترین طرح توجیهی تولید نمک تصفيه شده


دانلود جدیدترین طرح توجیهی تولید نمک تصفيه شده      این طرح توجیهی در زمینه تولید نمک تصفيه شده، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسط کارشناسانمتخصص در حوزه تولید نمک تصفيه شده،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه تولید نمک تصفيه شده،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردیخواهد بود. این طرح کارآفرینی شامل موارد زیر می باشد :طرح توجیهی تولید نمک تصفيه شدهفهرست مطالبجداول و محاسبات مربوطهموضوع و معرفی طرحهزینه تجهیزاتظرفیتسرمایه گذاری كلدوره بازگشت سرمایهاشتغال زاییفضای مورد نیازتعداد افراد و هزینه نیروی انسانیاستانداردهای مربوطه طرحسهم آورده متقاضیسهم تسهیلاتبازارهای داخلی و خارجیتوجیه فنی و اقتصادی طرحعرضه کنندگان و ... موارد کاربرد این ط

ادامه مطلب  
جدیدترین طرح توجیهی تولید نمک تصفيه شده


دانلود جدیدترین طرح توجیهی تولید نمک تصفيه شده      این طرح توجیهی در زمینه تولید نمک تصفيه شده، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسط کارشناسانمتخصص در حوزه تولید نمک تصفيه شده،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه تولید نمک تصفيه شده،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردیخواهد بود. این طرح کارآفرینی شامل موارد زیر می باشد :طرح توجیهی تولید نمک تصفيه شدهفهرست مطالبجداول و محاسبات مربوطهموضوع و معرفی طرحهزینه تجهیزاتظرفیتسرمایه گذاری كلدوره بازگشت سرمایهاشتغال زاییفضای مورد نیازتعداد افراد و هزینه نیروی انسانیاستانداردهای مربوطه طرحسهم آورده متقاضیسهم تسهیلاتبازارهای داخلی و خارجیتوجیه فنی و اقتصادی طرحعرضه کنندگان و ... موارد کاربرد این ط

ادامه مطلب  
جدیدترین طرح توجیهی تولید نمک تصفيه شده


دانلود جدیدترین طرح توجیهی تولید نمک تصفيه شده      این طرح توجیهی در زمینه تولید نمک تصفيه شده، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسط کارشناسانمتخصص در حوزه تولید نمک تصفيه شده،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه تولید نمک تصفيه شده،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردیخواهد بود. این طرح کارآفرینی شامل موارد زیر می باشد :طرح توجیهی تولید نمک تصفيه شدهفهرست مطالبجداول و محاسبات مربوطهموضوع و معرفی طرحهزینه تجهیزاتظرفیتسرمایه گذاری كلدوره بازگشت سرمایهاشتغال زاییفضای مورد نیازتعداد افراد و هزینه نیروی انسانیاستانداردهای مربوطه طرحسهم آورده متقاضیسهم تسهیلاتبازارهای داخلی و خارجیتوجیه فنی و اقتصادی طرحعرضه کنندگان و ... موارد کاربرد این ط

ادامه مطلب  
جدیدترین طرح توجیهی تولید نمک تصفيه شده


دانلود جدیدترین طرح توجیهی تولید نمک تصفيه شده      این طرح توجیهی در زمینه تولید نمک تصفيه شده، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسط کارشناسانمتخصص در حوزه تولید نمک تصفيه شده،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه تولید نمک تصفيه شده،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردیخواهد بود. این طرح کارآفرینی شامل موارد زیر می باشد :طرح توجیهی تولید نمک تصفيه شدهفهرست مطالبجداول و محاسبات مربوطهموضوع و معرفی طرحهزینه تجهیزاتظرفیتسرمایه گذاری كلدوره بازگشت سرمایهاشتغال زاییفضای مورد نیازتعداد افراد و هزینه نیروی انسانیاستانداردهای مربوطه طرحسهم آورده متقاضیسهم تسهیلاتبازارهای داخلی و خارجیتوجیه فنی و اقتصادی طرحعرضه کنندگان و ... موارد کاربرد این ط

ادامه مطلب  
پاورپوينت آماده; تصفيه اب صنعتی


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوينت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 40 اسلایدتصفيه فاضلاب به روش لجن فعال فاضلاب فاضلاب به دودسته تقسیم می شود : فاضلاب شهری فاضلاب صنعتی تصفيه به سه روش انجام می شود. فیزیکی شیمیایی بیولوژیکی 1- تصفيه فیزیکی تصفيه فیزیکی ازیک رشته فرآیند هایی تشکیل شده است که درآنها فقط ازخواص مکانیکی وفیزیکی برای جدا سازی مواد خارجی مطلق درفاضلاب استفاده می شود. مهم ترین روشهای مکانیکی متداول درتصفيه خانه های فاضلاب عبارتند از: الف ) گذارنیدن فاضلاب ازصافی ها وگرفتن مواد معلق موجود درآن ب) ته نشین کردن مواد معلق درفاضلاب وجداسازی آنها ج ) شناور نمودن مواد معلق وگرفتن آنها ارسطح فاضلاب 2- تصفيه شیمیایی اساساً کاردرتصفيه شیمیایی فاضلاب استفاده ازمواد شیمیایی وافزودن آنها به جریان فاضلاب برای مقاصد مختلف می باشد. درتص

ادامه مطلب  
پاورپوينت کامل و جامع با عنوان بررسی زيتون و خواص و ویژگی های آن در 52 اسلاید


        زيتون (به انگلیسی: Olive) و با (نام علمی: Olea europaea) شامل تقریباً ۲۰ گونه درختان کوچک از خانواده زيتونیان بوده و در جهان کهن از حوزه دریایمدیترانه، شمال آفریقا، جنوب شرقی آسیا، شمال تا جنوب چین، اسکاتلند و شرق استرالیا پراکندگی گسترده‌ای داشته‌اند. آن‌ها همیشه سبز بوده و دارای برگ‌هایی کوچک و یک‌پارچه هستند که روبروی هم قرار گرفته‌اند. میوه این گیاه یک شفت است. فهرست مطالب:تعریف زيتونپیشینهزيتون در یونان باستانزيتون در شیلیزيتون در ایران و ارمنستانزيتون به عنوان نمادکشت زيتون در ایراندرخت زيتون در رودبارکشورهای عمده تولید کننده زيتونگونه هازيتون اروپاییزيتون

ادامه مطلب  
پاورپوينت ارزشمند فرایندهای تصفيه فاضلاب - 55 اسلاید


پاورپوينت ارزشمند فرایندهای تصفيه فاضلاب -  55 اسلایدپاورپوينت ارزشمند فرایندهای تصفيه فاضلاب -  55 اسلایدپاورپوينت ارزشمند فرایندهای تصفيه فاضلاب -  55 اسلایدپاورپوينت ارزشمند فرایندهای تصفيه فاضلاب -  55 اسلایدپاورپوينت ارزشمند فرایندهای تصفيه فاضلاب -  55 اسلایدپاورپوينت ارزشمند فرایندهای تصفيه فاضلاب -  55 اسلایدفرایندهای تصفيه فاضلاب بهداشتی عبارتند از:1- مراحل پیش تصفيه فیزیکی و شیمیایی (تصفيه اولیه)2- تصفيه بیولوژیکی جهت حذف کامل BOD  و COD، نیتروژن و فسفات و تمامی فرایند تصفيه (تصفيه ثانویه)3-گندزدایی نهایی جهت حصول آبی با قابلیت تخلیه در محیط زیست و یا کاربری مجددفرایند تصفيه اولیه تصفيه اولیه باعث حذف موادی می شود که به سادگی قابلیت جداسازی از فاضلاب خام را دارند از جمله چ

ادامه مطلب  
تحقیق درباره تصفيه فاضلاب


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:14  قسمتی از متن فایل دانلودی:تصفيه فاضلابwastewater هدف از تصفيه فاضلاب1- تامین شرایط بهداشتی برای زندگی مردم2- پاک نگهداری محیط زیست3- بازیابی فاضلاب4-تولید کود طبیعی5-تولید انرژیمراحل تصفيه فاضلابمرحله اول(تصفيه مقدماتی): وشامل است بر تصفيه ی فیزیکی از قبیل آشغال گیری، دانه گیری ، ته نشینی مواد معلق و بالاخره خشک کردن ودفع لجن.مرحله دوم (تصفيه ثانویه ): که شامل است بر تصفيه زیستی با استفاده از باکتریهای گوناگون هوازی موجود در فاضلاب و تصفيه ی زیستی با استفاده باکتر های بی هوازی برای تصفيه فاضلاب و لجن. مرحله سوم (تصفيه پی

ادامه مطلب  
پاورپوينت اصول و مراحل تصفيه فاضلاب،130 اسلاید،pptx


به طور معمول فاضلاب شهری یا فاضلاب بهداشتی-انسانی از سه منبع فاضلاب خانگی، پساب تجاری و صنعتی و نشتاب بدست می آید. که میزان پساب تجاری و  صنعتی تقریبا ناچیز اما میزان نشتاب برای تصفيه فاضلاب در نظر گرفته می شود.همچنین این نکته را باید دانست که فاضلاب انسانی با فاضلاب شهری برابر نیست زیرا فاضلاب شهری علاوه بر فاضلاب خانگی دارای فاضلاب های دیگر از جمله فاضلاب ادارات و مراکزعمومی، تجاری و فاضلاب ناشی از نشت به داخل شبکه فاضلاب می‌باشد.تصفيه فاضلاب فرایند زدودن آلاینده‌ها از پساب، به‌ویژه فاضلاب خانگی است که شامل فرایندهای شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی برای زدودن این آلاینده‌ها و تأمین فاضلاب تصفيه شده که برای محیط زیست بی‌خطر است، می‌باشد. معمولاً یکی از محصول

ادامه مطلب  
تحقیق درباره تصفيه خانه آب مشهد


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:22  قسمتی از متن فایل دانلودی:نگاهی گذرا به تصفيه خانه آب مشهدتصفيه خانه مشهد در جنوب غربی شهر مشهد در منتهی الیه كوی آب وبرق درشهرك ولی عصر قرار گرفته است.این تصفيه خانه آب دریافتی خود را از دو سد طرق و كارده تأمین نموده وبعد از انجام مراحل تصفيه فیزیكی جهت شرب به مخازن كوی آب وبرق و ملك آباد منتقل می نماید.سد كارده در شمال و سد طرق در جنوب شهر واقع شده كه آب ارسالی از كارده به صورت ثقلی و از فاصله ای حدود 42كیلومتر توسط لوله ای به قطر 800 mm وارد شده و آب ارسال شده از سد طرق توسط پمپاژ 120 متر بالا برده شده و سپس به

ادامه مطلب  
پاورپوينت با موضوع ارائه سیستم های یكپارچه و پیش ساخته نوین تصفيه فاضلاب در اجتماعات كوچك و مناطق روستایی


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 30 اسلایدقسمتی از متن .ppt :ارائه سیستم های یكپارچه و پیش ساخته نوین تصفيه فاضلاب در اجتماعات كوچك و مناطق روستاییدر ایرانبا توجه بهشرایط آب و هوایی توپوگرافی و زمین شناسی حاكم در آنها عدم وجود زمین كافی برای احداث تصفيه خانه فاضلابویژگی های كمی و كیفی فاضلاب نظیر دبی كم و نوسانات بالای آن ضرورت ویژه تصفيه فاضلاب روستاییان به دلیل ایجاد آلودگی در محیط زیست و منابع آبهای زیرزمینی و سطحی و نیز تامین آب بهداشتی سالم و قابل شرب برای روستائیان می طلبدكه با استفاده از سیستم های تصفيه ای كه نیا

ادامه مطلب  
پاورپوينت با موضوع ارائه سیستم های یكپارچه و پیش ساخته نوین تصفيه فاضلاب در اجتماعات كوچك و مناطق روستایی


      لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 30 اسلاید قسمتی از متن .ppt : ارائه سیستم های یكپارچه و پیش ساخته نوین تصفيه فاضلاب در اجتماعات كوچك و مناطق روستایی در ایران با توجه به شرایط آب و هوایی توپوگرافی و زمین شناسی حاكم در آنها عدم وجود زمین كافی برای احداث تصفيه خانه فاضلاب ویژگی های كمی و كیفی فاضلاب نظیر دبی كم و نوسانات بالای آن ضرورت ویژه تصفيه فاضلاب روستاییان به دلیل ایجاد آلودگی در محیط زیست و منابع آبهای زیرزمینی و سطحی و نیز تامین آب بهداشتی سالم و قابل شرب برای روستائیان می طلبدكه با استفاده از سیستم های تصفيه ای كه نیاز به فضای كمتر دار

ادامه مطلب  
تحقیق درباره باروری زيتون


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:13  قسمتی از متن فایل دانلودی:مقدمهنیازهای گرده افشانیگرده افشانی زيتون غالباً توسط باد صورت می‌گیرد. بنابراین وجود آب و هوای مناسب و مساعد عاملی مهم و تعیین كننده در گرده افشانی و تشكیل میوه به شمار می‌رود. در فصل گلدهی ‌بارندگی سبب شكسته شدن گرده و كاهش تلقیح و در نتیجه پوك ماندن مغز میوه می‌گردد. حال آن‌كه درجه حرارت بالا به ویژه اگر همراه با باد گرم  باشد به تشكیل میوه‌های جوان كمك می‌كند.ارزش زیستی گرده زيتون زمانی بالاست كه در گل نر قرار داشته باشد و از طرف دیگر گرده‌های پرا

ادامه مطلب  
دانلود تحقیق در مورد زيتون


 لینک دانلود خرید پایین توضیحات دسته بندی:ورد نوع فایل:doc (قابل ویرایش و پرینت) تعداد صفحه:34زيتون درختی همیشه سبز با نام علمی  olea  europaea و از خانواده oleaceae و از قدیمی ترین گیاهان منطقه مدیترانه و بویژه خاورمیانه است در مورد زيتون ، عقاید در زمینه رویشگاه اصلی ، متفاوت است ، عده ای اصل آن را از ایتالیا  می دانند و معتقدند از آنجا به سوریه و ایران توسعه یافته ولی عده أی دیگر وطن زيتون را ایران مركزی و بلوچستان دانسته كه بعدا به نقاط دیگر پراكنده گردیده است زيتون تقریبا از 3000 سال قبل از میلاد مسیح مورد استفاده قرار می‌گرفته است. این گیاه از نواحی گرم و نیمه گرم می‌باشد و موطن اصلی آن را در سوریه و جنوب ترکیه می‌دانند و از این نقاط به سایر نواحی که دارای آب و هوای مدیترانه‌ای هستن

ادامه مطلب  
جدیدترین طرح توجیهی تولید روغن خام یا روغن نباتی


دانلود جدیدترین طرح توجیهی تولید روغن خام یا روغن نباتی      این طرح توجیهی، در زمینه تولید روغن خام یا روغن نباتی، می باشد که بر اساس آخرین تغییرات توسط کارشناسان متخصص در حوزه تولید روغن خام یا روغن نباتی، نگارش و جمع آوری شده است.این فایل برای کارآفرینان در زمینه تولید روغن خام یا روغن نباتی، بسیار مناسب و کاربردی خواهد بود.این طرح کارآفرینی شامل موارد ذیل می باشد :فهرست مطالبجداول و محاسبات مربوطهموضوع و معرفی طرحهزینه تجهیزاتظرفیتسرمایه گذاری كلدوره بازگشت سرمایهاشتغال زاییفضای مورد نیازتعداد و هزینه نیروی انسانیاستانداردهای مربوطهسهم آورده متقاضیسهم تسهیلاتبازارهای داخلی و خارجیتوجیه فنی و اقتصادی طرحعرضه کنندگان و ... این طرح توجیهی مناسب جهت استفاده در :- ایجاد اشتغال زایی، کسب و

ادامه مطلب  
تحقیق درباره تصفيه خانه فاضلاب اصفهان


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:18  قسمتی از متن فایل دانلودی:مشخصات تصفيه خانه : سیستم تصفيه خانه تصفيه بیولوژیکی لجن فعال است . تصفيه لجن از نوع بی هوازی می باشد . پساب خروجی مطابق اعلام محیط زیست وارد رودخانه ی زاینده رود می شود و در زمین های کشاورزی از آن استفاده می گردد .فاضلاب قسمت جنوبی اصفهان و فاضلاب ایستگاه پمپاژ خیابان بزرگمهر و خیابان قسمت جنوبی احمد آباد ، سروش ، ولیعصر و جی به این تصفيه خانه انتقال می یابد و حداکثر زمانی که طول می کشد تا فاضلاب وارد تصفيه خانه شود 5/3 تا 4 ساعت است . مشخصات کل تصفيه خانه در زیر ذکر گردیده است : &

ادامه مطلب  
پاورپوينت فاضلاب های صنعتی و تصفيه فاضلاب


   به نام خدا مشخصات فایلفرمت:power pointقابل ویرایش و آماده پیرینتتعداد اسلاید : 20 اسلایدبسم الله الرحمن الرحیم فاضلاب های صنعتی و تصفيه فاضلاب منشا تولید فاضلاب های صنعتی: Sanitary wastewater process wastewaterCooling water wastewater مراحل مختلف تصفيه فاضلاب: 1- preliminary treatment تصفيه مقدماتی هدف : زدایش مواد دانه ای و ترکیبات درشت از فاضلابواحد ها شامل:Grit removals- - Screening2- primary treatment تصفيه اولیه هدف: زدایش مواد معلق قابل ته نشینی و کاهش بخشی از BOD و TSS از فاضلابواحدها شامل:Primary sedimentation tank- 3- Secondary treatment تصفيه ثانویه هدف: زدایش مواد آلی محلول و کلوئیدی و همچنین کاهش BOD محلولواحدها شامل: لجن فعال- صافی چکنده – لاگون هوادهی و برکه های تثبیت- Activated sludge

ادامه مطلب  
تحقیق بهینه سازی فعالیت میکروارگانیسمها در تصفيه فاضلاب


 فرمت فایل : وردتعداد صفحات : 22 صفحهبهینه سازی فعالیت میکروارگانیسمها در تصفيه فاضلاب نگاه کلی فاضلاب یا پالایشگاه نفت دارای زیادی روغن و چربی به صورت ذرات معلق ، هیدروکربن‌های سبک و سنگین ، فنل و مواد آلی حل شده دیگر است که اگر بدون تصفيه در محیط تخلیه شود، خطر آلودگی محیط زیست را در پی خواهد داشت. برای تصفيه این فاضلابها ، ابتدا از یک بخش جدا کننده روغن و به دنبال آن ، از یک فرایند تصفيه بیولوژیکی برای حذف کامل مواد آلی باقیمانده ، استفاده می‌کنند که شامل دو بخش است:مخزن هوادهی: که در این مخزن ، فاضلاب ورودی با هوا و توده‌ای از میکروارگانیسم‌های هوازی برای مدتی که می‌تواند از 4 تا بیش از 24 ساعت متغیر باشد، در تماس قرار می‌گیرد. عمل هوادهی برای تامین اکسیژن کافی مورد نیاز فعال

ادامه مطلب  
پاورپوينت مراحل تصفيه فاضلاب روغن زيتون


پاورپوينت مراحل تصفيه فاضلاب روغن زيتون 21اسلایدگسترش صنایع استخراج روغن از زيتون در سالهای اخیر ، مسائل و مشکلات زیست محیطی بسیاری را به دنبال داشته است. پساب حاصل از عملیات استخراج  روغن زيتون مایعی با بوی  بسیار بد ، کدورت و مواد آلی بسیار بالاست که به دلیل بار آلایندگی بسیار بالاو همچنین حضور ترکیبات فنلیک ، اسید های چرب فرار ،کتچین ها و سایر بازدارنده ها به طور طبیعی تخریب نمی شود . دفع این فاضلاب می تواند مشکلات عدیده را برای محیط زیست پذیرنده ایجاد نماید . از اثرات مهم تخلیه این فاضلاب در محیط می توان به تهدید اکوسیستم میکروبی محیط ، آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی ،تغییر کیفیت خاک و بوی آزار دهنده اشاره کرد. تا کنون روش اقتصادی مناسب و جامعی جهت تصفيه این پساب معرفی نگردیده است و روش های متعدد فیزیکی و شی

ادامه مطلب  
پاورپوينت مراحل تصفيه فاضلاب روغن زيتون


 پاورپوينت مراحل تصفيه فاضلاب روغن زيتون 21اسلایدمقدمهگسترش صنایع استخراج روغن از زيتون در سالهای اخیر ، مسائل و مشکلات زیست محیطی بسیاری را به دنبال داشته است.پساب حاصل از عملیات استخراج  روغن زيتون مایعی با بوی  بسیار بد ، کدورت و مواد آلی بسیار بالاست که به دلیل بار آلایندگی بسیار بالاو همچنین حضور ترکیبات فنلیک ، اسید های چرب فرار ،کتچین ها و سایر بازدارنده ها به طور طبیعی تخریب نمی شود . دفع این فاضلاب می تواند مشکلات عدیده را برای محیط زیست پذیرنده ایجاد نماید . از اثرات مهم تخلیه این فاضلاب در محیط می توان به تهدید اکوسیستم میکروبی محیط ، آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی ،تغییر کیفیت خاک و بوی آزار دهنده اشاره کرد.تا کنون روش اقتصادی مناسب و ج

ادامه مطلب  
پاورپوينت مراحل تصفيه فاضلاب روغن زيتون


 پاورپوينت مراحل تصفيه فاضلاب روغن زيتون 21اسلایدمقدمهگسترش صنایع استخراج روغن از زيتون در سالهای اخیر ، مسائل و مشکلات زیست محیطی بسیاری را به دنبال داشته است. پساب حاصل از عملیات استخراج  روغن زيتون مایعی با بوی  بسیار بد ، کدورت و مواد آلی بسیار بالاست که به دلیل بار آلایندگی بسیار بالاو همچنین حضور ترکیبات فنلیک ، اسید های چرب فرار ،کتچین ها و سایر بازدارنده ها به طور طبیعی تخریب نمی شود . دفع این فاضلاب می تواند مشکلات عدیده را برای محیط زیست پذیرنده ایجاد نماید . از اثرات مهم تخلیه این فاضلاب در محیط می توان به تهدید اکوسیستم میکروبی محیط ، آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی ،تغییر کیفیت خاک و بوی آزار دهنده اشاره کرد. تا کنون روش اقتصادی مناسب و جامعی جهت تصفيه این پساب معرفی نگردیده است و روش های متعدد

ادامه مطلب  
گزارش کارآموزی دربخش کنترل کیفیت QC


این گزارش حاصل یک ماه کارآموزی ( معادل 240 ساعت ) در بخش کنترل کیفیت  می باشد که به صورت گزارشی کامل و جامع به نگارش در آمده است.بخشی از متنِ این گزارش کارآموزی : فصل اول« تاریخچه ایران – ترانسفو »استفاده از نیروی برق وضعیت جدیدی را در زندگی بشر بوجود آورده است که با توجه به کاربرد و اهمیت ترانسفورماتور ، این استفاده بهتر و مطلوبتر صورت می پذیرد . کارخانجات ایران ترانسفو اولین تولید کننده ترانسفورماتور توزیع و قدرت در ایران می باشند که زیر نظر سازمان های ساتکا و شرکت زیمنس و ترافویونیون آلمان آغاز گردید شرکت ایران ترانسفو در سال 1345 با ابتکار وزارت نیرو جهت تولید ترانسفورماتور های مورد  احتیاج شبکه های توزیع برق کشور تأسیس مگردید که قسمت عمده سهام را شرکت برق منطقه ای تهران و بانک صنعت و معدن به عهده

ادامه مطلب  
پاورپوينت جامع و کامل با موضوع تصفيه فاضلاب


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 209 اسلایدقسمتی از متن .ppt :تصفيه فاضلاباهدف کلی تصفيه فاضلابتامین شرایط بهداشتی برای زندگی مردمپاک نگهداری محیط زیستبازیابی فاضلابتولید کود طبیعیتولید انرژیانواع فاضلابفاضلاب خانگیفاضلاب صنعتیپس آب ناشی از سیلابهافاضلاب  کشاورزیفاضلاب خانگیناشی از دستگاههای بهداشتی همچون توالت ها، حمام، ماشین های لباس شویی و ظرف شویی، پساب آشپزخانه و شستشوی بخشهای مختلف خانه می باشد.در شبکه جمع آوری فاضلاب شهری، فاضلاب مغازه ها، فروشگاهها، تعمیرگاهها، رستورانها و... نیز جمع آوری می شود.مشخصات فاضلاب خانگیرنگ فاضلاببوی فاضلابpH فاضلابدمای فاضلابناخالصیهای موجود در فاضلابوزن مخصوص فاض

ادامه مطلب  
پاورپوينت جامع و کامل درباره تصفيه فاضلاب


       لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 209 اسلاید قسمتی از متن .ppt : تصفيه فاضلاب اهدف کلی تصفيه فاضلاب تامین شرایط بهداشتی برای زندگی مردم پاک نگهداری محیط زیست بازیابی فاضلاب تولید کود طبیعی تولید انرژی انواع فاضلاب فاضلاب خانگی فاضلاب صنعتی پس آب ناشی از سیلابها فاضلاب  کشاورزی فاضلاب خانگی ناشی از دستگاههای بهداشتی همچون توالت ها، حمام، ماشین های لباس شویی و ظرف شویی، پساب آشپزخانه و شستشوی بخشهای مختلف خانه می باشد. در شبکه جمع آوری فاضلاب شهری، فاضلاب مغازه ها، فروشگاهها، تعمیرگاهها، رستورانها و... نیز جمع آوری می شود. مشخصات فاضلاب خانگی رنگ فاضلاب بوی فاضلاب pH فاضلاب دمای فاضلاب ناخالصیهای

ادامه مطلب  
پاورپوينت تصفيه فاضلاب به روش لجن فعال


پاورپوينت تصفيه فاضلاب به روش لجن فعالتوضیحات تحقیق :پاورپوينت با موضوع تصفيه فاضلاب به روش لجن فعال ، در قالب فایل پاورپوينت با فرمت ppt و 41 اسلاید کاملا قابل ویرایشبخشی از متن تحقیق :1- تصفيه فیزیکیتصفيه فیزیکی ازیک رشته فرآیند هایی تشکیل شده است که درآنها فقط ازخواص مکانیکی وفیزیکی برای جدا سازی مواد خارجی مطلق درفاضلاب استفاده می شود. مهم ترین روشهای مکانیکی متداول درتصفيه خانه های فاضلاب عبارتند از:الف ) گذارنیدن فاضلاب ازصافی ها وگرفتن مواد معلق موجود درآنب) ته نشین کردن مواد معلق درفاضلاب وجداسازی آنهاج ) شناور نمودن مواد معلق وگرفتن آنها ارسطح فاضلاب2- تصفيه شیمیاییاساساً کاردر تصفيه شیمیایی فاضلاب استفاده ازمواد شیمیایی وافزودن آنها به جریان فاضلاب برای مقاصد مختلف می باشد. درتصفيه خانه های فاضلاب مواد شیمیایی مختلفی برحس

ادامه مطلب  
پاورپونیت مفید میوه های قرآنی - 20 اسلاید


پاورپونیت مفید میوه های قرآنی - 20 اسلایدپاورپونیت مفید میوه های قرآنی - 20 اسلایدپاورپونیت مفید میوه های قرآنی - 20 اسلایدپاورپونیت مفید میوه های قرآنی - 20 اسلایدپاورپونیت مفید میوه های قرآنی - 20 اسلایدپاورپونیت مفید میوه های قرآنی - 20 اسلاید  این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید:... شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَیْتُونِةٍ لَّا شَرْقِیَّةٍ وَلَا غَرْبِیَّةٍ یَكَادُ زَیْتُهَا یُضِیءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ یَهْدِی اللَّهُ لِنُورِهِ مَن یَشَاءُ وَیَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ ﴿نور: آیه 35﴾... درخت‏ خجسته زيتونى كه نه شرقى است و نه غربى افروخته مى‏شود نزدیك است كه روغنش هر چند بدان آتشى نرسی

ادامه مطلب  
پاورپوينت با موضوع مشکلات مورد توجه در هنگام طراحی، اجراء، نصب و راه اندازی تصفيه خانه های فاضلاب


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 49 اسلایدقسمتی از متن .ppt :مشکلات مورد توجه در هنگام طراحی، اجراء، نصب و راه اندازی تصفيه خانه های فاضلابمبانی طراحی تصفيه خانه های فاضلاب شهریتعریف فاضلاب            Waste Water آبیکه در اثرمصرف ویاورود مواد خارجی ماهیت اولیه خود را از دست داده باشد بطوریکه برای استفاده اولیه مناسب نباشد رافاضلاب گوینددسته بندی فاضلابها:دسته اول شامل :فاضلابهای شهری ,خانگی,انسانی,پرسنلی,بهداشتی وروستائی که فاضلابهای مرتبط با فعالیتهای انسانی را شامل می شود از قبیل پخت وپز ,شس

ادامه مطلب  
پاورپوينت بررسی استفاده از پسآب در جهت مصارف شهری و غیر شهری


مشخصات فایل:عنوان: پاورپوينت بررسی استفاده از پسآب در جهت مصارف شهری و غیر شهری تعداد اسلاید: 40 اسلایدقالب بندی: پاورپوينت فهرست مطالب:مقدمهاهداف اصلی تصفيه فاضلابمراحل تصفيه فاضلابتصفيه اولیهتصفيه ثانویهتصفيه ثالثیه یا پیشرفتهروشهای  مختلف فیزیكی ، شیمیایی و بیولوژیكی  موجود برای تصفيه‌ی پیشرفتهواحدهای عملیاتی و فرایندی در حذف آلاینده های فاضلابسیكل استفاده مجدد از فاضلاب جهت مصارف مختلفخلاصه ای از اجزاء اصلی نمای عمومی راهنمای دفع و استفاده مجدد از فاضلابمصارف استفاده مجدد از فاضلاباستفاده مجدد جهت کشاورزی و فضای سبزاستفاده مجدد از فاضلاب جهت آب اطفاء حریق و فلاش تانكهااستفاده مجدد جهت زیباسازی محیط شهری (آبنما و حوضچه های تزئینی)استفاده مجدد از فاضلاب جهت  ساخت مصارف ساختمانیاستفا

ادامه مطلب  
تحقیق مکانیک سیالات روغن کاری 86 ص ورد قابل ویرایش


تاریخچه از زمانی که سازندگان خودروهای شخصی و مسافربری دارای موتور درونسوز مجبور به تولید موتورهایی کوچکتر، با کاربرد بهتر سوخت، آلایندگی کمتر و بادوام تر شده اند، نیاز موتورها به روغنکاری نیز به طور چشمگیری تغییر کرده است. این تغییرات در موتور موجب تولید روغن موتورهایی شد که برای موتورهایی با پیچیدگی بیشتر، دمای بالاتر و دور موتور سریعتر مناسب باشند. ‌این نوع روغنها دارای مواد افزودنی هستند که به خصوص هنگام روشن کردن موتور از فرسودگی آن جلوگیری میکند، چسبندگی بین قطعات را حفظ کرده و با معلق نگهداشتن دوده و مواد آلاینده حاصل از احتراق، به عبور و شسته شدن آنها از بخشهای داخلی موتور کمک میکند. این خواص موجب می شوند که فاصله بین دو تعویض روغن افزایش یابد. کار روغن موتور چیست؟ وظایف اصلی روغن موتور عبارت است:

ادامه مطلب  
پاورپوينت آماده; بررسی مراحل تصفيه فاضلاب بیمارستان به روش لجن فعال.PPT


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوينت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 14 اسلایدبررسی مراحل تصفيه فاضلاب بیمارستان به روش لجن فعال انواع فاضلاب 1- فاضلاب خانگی2- فاضلاب کشاورزی3- فاضلاب صنعتی4- فاضلاب شهری5- فاضلاب بیمارستانی فاضلاب بیمارستانی : این نوع فاضلاب باتوجه به عمومی یاخصوصی بودن فعالیت بیمارستان طبقه بندی میشود. وازآنجائیکه فاضلاب بیمارستان خودیک دسته خاصی ازطبقه بندی راتشکیل میدهد،امابسته به نوع فعالیت یک بیمارستان میتوانیم فاضلاب بهداشتی وشهری ودربعضی مواقع به فاضلاب صنعتی ودرمواقع محدودتربه فاضلاب خطرناک تقسیم بندی کرد. بطورمثال: بیمارستانهای عمومی که تعدادشان نیززیاداست میتواندعامل تولیدکننده فاضلاب شهری وکمی باغلظت BODبالاترومیکروارگانیسمهاوپاتوژنهای خطرناکتر ظاهرشوند.امادریک بیمار

ادامه مطلب  
دانلود تحقیق در موردعنوان پروژه بسته بندی روغن نباتی


نام فایل : عنوان پروژه بسته بندی روغن نباتیفرمت : .pptتعداد صفحه/اسلاید : 56حجم : 3 مگابایتبنام خدا*1386/9/30*عنوان پروژه : بسته بندی روغن نباتی*اهداف اجرایی طرح:1- زمینه ایجاد اشتغال 2- توسعه در نقش اقتصاد و صادرات و واردات3- عرضه*مقدمه------------------------------------------------------------------------------------- 6بخش اول :کلیات1-1) صنعت روغن و اهمیت آن در تغذیه---------------------------------------------------72-1) ویژگی های روغن های خوراکی -----------------------------------------------------111-2-1) روغن خام-------------------------------------------------------------------------123-1) تشکیل شرکت سهامی روغن نباتی جهان(سهام عام) و به ثبت رساندن آن-----------------134-1) بازار مصرف روعنهای خوراکی-----------

ادامه مطلب  
پاورپوينت با عنوان ویژگی فاضلاب صنایع آرد و نان و روش تصفيه مورد استفاده - 10 اسلاید


پاورپوينت با عنوان ویژگی فاضلاب صنایع آرد و نان  و روش تصفيه مورد استفاده - 10 اسلایدپاورپوينت با عنوان ویژگی فاضلاب صنایع آرد و نان  و روش تصفيه مورد استفاده - 10 اسلایدپاورپوينت با عنوان ویژگی فاضلاب صنایع آرد و نان  و روش تصفيه مورد استفاده - 10 اسلایدپاورپوينت با عنوان ویژگی فاضلاب صنایع آرد و نان  و روش تصفيه مورد استفاده - 10 اسلایدپاورپوينت با عنوان ویژگی فاضلاب صنایع آرد و نان  و روش تصفيه مورد استفاده - 10 اسلایدپاورپوينت با عنوان ویژگی فاضلاب صنایع آرد و نان  و روش تصفيه مورد استفاده - 10 اسلاید این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:روشهای تصفيه مختلف:a)تصفيه فیزیکیb)تصفيه شیمیایی

ادامه مطلب  
پاورپوينت بی نظیر روشهای تصفيه فاضلاب صنعتی - 55 اسلاید


پاورپوينت بی نظیر روشهای تصفيه فاضلاب صنعتی - 55 اسلایدپاورپوينت بی نظیر روشهای تصفيه فاضلاب صنعتی - 55 اسلایدپاورپوينت بی نظیر روشهای تصفيه فاضلاب صنعتی - 55 اسلایدپاورپوينت بی نظیر روشهای تصفيه فاضلاب صنعتی - 55 اسلایدپاورپوينت بی نظیر روشهای تصفيه فاضلاب صنعتی - 55 اسلایدپاورپوينت بی نظیر روشهای تصفيه فاضلاب صنعتی - 55 اسلایدپاورپوينت بی نظیر روشهای تصفيه فاضلاب صنعتی - 55 اسلاید این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:پاورپوينت بی نظیر روشهای تصفيه فاضلاب صنعتی - 55 اسلاید فهرست مطالب:}تعریف فاضلاب

ادامه مطلب  
روغن های روانکار: روغن های روانکار و کاربردهای آن و روش های نونین تصفيه روغنهای سوخته


سمینار کارشناسی ارشد117 صفحهارائه 1389چکیده:روغن های روانکار کاربرد وسیعی برای کاهش اصطحکاک و فرسایش بوسیله دخالت یک فیلمی ازمواد بین سطح مالش دهنده روغن کاری را دارند.معمولا روغن های روانکار شامل دوماده هستند که هم روغن پایه و هم ماده افزودنی شیمیایی دارند.با افزودن مواد افزودنی شیمیایی خاص، خواص روغن روانکار بالا برده می شود و سرعت تغییراتنامطلوب اتفاق افتاده در خلال عملیات کاهش می یابد.در نتیجه، دفع نادرست روغن کارکرده می تواند تهدیدی برای سلامت انسان ها و محیط باشد.با این وجود روغن های روانکار کارکرده تبخیر نمی شود و کمتر از بین می روند.بنابراین نیاز است که قبل از اینکه آنها به محیط تخلیه شوند یک تصفيه مناسب انجام شود.اخیرا یک افزایش تمایل برای کاربرد فرآیند تصفيه مجدد رو

ادامه مطلب  
پاورپوينت بی نظیر تصفيه فاضلاب صنعتی - 50 اسلاید


پاورپوينت بی نظیر تصفيه فاضلاب صنعتی - 50 اسلایدپاورپوينت بی نظیر تصفيه فاضلاب صنعتی - 50 اسلایدپاورپوينت بی نظیر تصفيه فاضلاب صنعتی - 50 اسلایدپاورپوينت بی نظیر تصفيه فاضلاب صنعتی - 50 اسلایدپاورپوينت بی نظیر تصفيه فاضلاب صنعتی - 50 اسلایدپاورپوينت بی نظیر تصفيه فاضلاب صنعتی - 50 اسلایدپاورپوينت بی نظیر تصفيه فاضلاب صنعتی - 50 اسلاید این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:پاورپوينت بی نظیر تصفيه فاضلاب صنعتی - 50 اسلاید ضایعات و آلودگیهای فاضلابهای صنعتی.1مواد  آلی قابل مصرف و تجزیه  توسط میكروارگانیسم ها

ادامه مطلب  
دانلود تحقیق در موردروشهای تصفيه فاضلاب صنعتی


نام فایل : روشهای تصفيه فاضلاب صنعتیفرمت : .pptتعداد صفحه/اسلاید : 50حجم : 4 مگابایت* روشهای تصفيه فاضلاب صنعتی) در صنایع غذایی ) * تعریف فاضلاب انواع فاضلاب و ویژگیهای آن انواع روشهای تصفيه فاضلاب مراحل تصفيه فاضلاب روش انعقاد و لخته سازی عوامل مؤثر بر انتخاب روش تصفيه نتیجه گیری منابع*عبارتست از جریان آب زائد ناشی از مصرف آب در فعالیتهای مختلف انسانی که می تواند حاوی آلاینده های مختلف فیزیکی ، شیمیائی و بیولوژیکی بوده و با آلودگی محیط زیست، سلامت انسانهاو... را به مخاطره بیاندازد. *اهداف تصفيه فاضلاب :گرفتن مواد معلق و شناور از فاضلاباكسیداسیون مواد ناپایدار آلی موجود در فاضلاب و تبدیل آنها به مواد پایداری مانند نیترات ها ، سولفات ها و فسفاتها و سپس ته نشین سازی و جداسازی آنهاجداسازی مواد سمی محلول و نامحلول از فاضلاب نظیر

ادامه مطلب  
تصفيه فاضلاب کارخانه کاغذ سازی ، خمیر کاغذ و کارخانه چوب


      فرایند تولید کاغذ دارای مراحل زیاد و متنوعی است که این مسئله باعث شده این صنایع در كنار صنایع خودروسازی، نفت و پتروشیمی و صنایع فولادسازی به عنوان بزرگ ترین صنایع مصرف کننده آب و طبعاً تولیدکننده فاضلاب در بین صنایع موجود در جهان باشد. این فاضلاب ها در كنار حجم زیادشان، دارای غلظت بالایی از BOD ، COD ، PH  مواد معلق ، رنگ و كدورت می باشند. آلاینده های اصلی فاضلاب صنایع کاغذ سازی را می توان به سه دسته تقسیم کرد : مواد آلی معلق ، رنگ و جامدات غیر آلی.جدا از تنوع زیاد آلاینده ها و ساختمان پیچیده آن ها، بسیاری از تركیبات موجود در فاضلاب كم محلول در آب هستند و مقاومت آن ها در برابر روش های تصفيه خصوصاً تصفيه بیولوژیكی و رنگ تند قرمز مایل به قهوه ای

ادامه مطلب  
پاورپوينت متفاوت تصفيه آب و فاضلاب - 21 اسلاید


پاورپوينت متفاوت  تصفيه آب و فاضلاب پاورپوينت متفاوت  تصفيه آب و فاضلاب پاورپوينت متفاوت  تصفيه آب و فاضلاب پاورپوينت متفاوت  تصفيه آب و فاضلاب پاورپوينت متفاوت  تصفيه آب و فاضلاب پاورپوينت متفاوت  تصفيه آب و فاضلاب شناخت آب از نظر كیفیت و كمیت و چگونگی حصول آن،قدمی اساسی در جهت بهینه سازی مصرف آن می باشد. اگر چه بیش از سه چهارم كره زمین را آب فراگرفته است،اما سهم قلیلی از آب های موجود، برای مصارف بهداشتی و كشاورزی، قابل استفاده است. زیرا حدود 3/97 درصد اقیانوس ها و 1/2 درصد یخ های قطبی و 6/0 درصد دریاچه ها و رودخانه و آب های زیرزمینی وجود دارد، كه حدود 36/0 درصد كل منابع آب می باشد. آب اقیانوس ها، دریاها و اغلب دریاچه ها و بسیاری از منابع آب زیرزمینی به علت شوری

ادامه مطلب  
گزارش کارآموزی فرایند های تصفيه آب و فاضلاب کامل


گزارش کارآموزی فرایند های تصفيه آب و فاضلاب کاملتوضیحات گزارش کارآموزی :گزارش کارآموزی فرایند های تصفيه آب و فاضلاب کامل در قالب فایل ورد با فرمت Doc و 200 صفحه کاملا قابل ویرایش و پرینت آماده دانلود می باشد .در این گزارش سعی شده در یک نگاه کلی همه ی پارامترهای یک طراحی مناسب مورد برسی قرار قرار گیرد.از جمله ی این موارد میتوان به عملیات اجرایی ساخت ،خصوصیات هیدرولیکی تصفيه خانه اشاره کرد.همچنین در این گزارش خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب و استانداردهای فاضلاب از ورود به تصفيه خانه تاخروج آن مورد بررسی قرار گرفته است, قابل ذکر است خصوصیات خود تصفيه خانه و تاثیر پذیری آن از لحاظ محیط زیستی ،بهداشتی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.همچنین در این گزارش به تمام موادی که درصورت وجود در فاضلاب میتوان راه کارهای حذف آن را در قسمت

ادامه مطلب  
پاورپوينت درباره انواع فاضلاب و روشهای تصفيه فاضلاب


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 64 اسلایدقسمتی از متن .ppt :انواع فاضلاب و روشهای تصفيه فاضلابتعریف فاضلابعبارتست از جریان آب زائد ناشی از مصرف آب در فعالیتهای مختلف انسانی که می تواند حاوی آلاینده های مختلف فیزیکی ، شیمیائی و بیولوژیکی بوده و با آلودگی محیط زیست، سلامت انسانها را به مخاطره بیاندازد. مصارف آب در صنعتتولید بخار( دیگهای بخار)خنك كردن دستگاهها و سیالات دیگرمصارف مختلف پروسس یا فرآیند ( استفاده مستقیم در تولید محصول)شست و شوی محصول یا مواد اولیه، دستگاهها و سالنهای تولیدحمل ونقل مواد ( مثل حمل چغندر در كارخانجات قند)مصارف عمومی و بهداشتی ( آبیاری فضای سبز، حمامها و ..)سایر مصارف

ادامه مطلب  
پاورپوينت با موضوع انواع فاضلاب و روشهای تصفيه فاضلاب


لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 64 اسلاید قسمتی از متن .ppt :     انواع فاضلاب و روشهای تصفيه فاضلاب تعریف فاضلاب عبارتست از جریان آب زائد ناشی از مصرف آب در فعالیتهای مختلف انسانی که می تواند حاوی آلاینده های مختلف فیزیکی ، شیمیائی و بیولوژیکی بوده و با آلودگی محیط زیست، سلامت انسانها را به مخاطره بیاندازد. مصارف آب در صنعت تولید بخار( دیگهای بخار) خنك كردن دستگاهها و سیالات دیگر مصارف مختلف پروسس یا فرآیند ( استفاده مستقیم در تولید محصول) شست و شوی محصول یا مواد اولیه، دستگاهها و سالنهای تولید حمل ونقل مواد ( مثل حمل چغندر در كارخانجات قند) مصارف عمومی و بهداشتی ( آبیاری فضای سبز، حمامها و ..) سایر مصارف متفرق

ادامه مطلب  
پاورپوينت با موضوع آنالیز روغن


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 44 اسلایدقسمتی از متن .ppt :آنالیز روغنمقدمهامروزه در بسیاری از شركت ها، تلاش بر این است تا اطلاعات جامع تری از تجهیزات را بصورت طبقه بندی شده در اختیار داشته باشند و با كنترل اطلاعات و شرایط لازم از بوجود آمدن توقف های غیر منتظره جلوگیری كنند. با توسعه تكنولوژی و پیشرفت صنایع، كنترل تجهیزات ماشین آلات و روانكارها به یك برنامه مدرن آنالیز روغن تبدیل شده كه نتیجه آن مراقبت و نگهداری بهینه تجهیزات،‌ صرفه جویی در مصرف انرژی و افزایش عمر ماشین آلات خواهد بود.تعریف آنالیز روغن" آنالیز روغن" از خانواده برنامه های PM، یك برنامه اجرایی نگهداری و تعمیرات بر پایه مراقبت وضعیت شرایط روا

ادامه مطلب  
پاورپوينت با موضوع آنالیز روغن


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 44 اسلایدقسمتی از متن .ppt :آنالیز روغنمقدمهامروزه در بسیاری از شركت ها، تلاش بر این است تا اطلاعات جامع تری از تجهیزات را بصورت طبقه بندی شده در اختیار داشته باشند و با كنترل اطلاعات و شرایط لازم از بوجود آمدن توقف های غیر منتظره جلوگیری كنند. با توسعه تكنولوژی و پیشرفت صنایع، كنترل تجهیزات ماشین آلات و روانكارها به یك برنامه مدرن آنالیز روغن تبدیل شده كه نتیجه آن مراقبت و نگهداری بهینه تجهیزات،‌ صرفه جویی در مصرف انرژی و افزایش عمر ماشین آلات خواهد بود.تعریف آنالیز روغن" آنالیز روغن" از خانواده برنامه های PM، یك برنامه اجرایی نگهداری و تعمیرات بر پایه مراقبت وضعیت شرایط روا

ادامه مطلب  
پاورپوينت با موضوع فاضلاب های صنعتی و تصفيه فاضلاب


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 20 اسلایدتعداد اسلاید انگلیسی : 5 اسلایدقسمتی از متن .ppt :فاضلاب های صنعتی و تصفيه فاضلابمنشا تولید فاضلاب های صنعتی:Sanitary wastewater process wastewaterCooling water wastewaterمراحل مختلف تصفيه فاضلاب:1- preliminary treatment تصفيه مقدماتی                هدف : زدایش مواد دانه ای و ترکیبات درشت از فاضلابواحد ها شامل:Grit removals-  - Screening2- primary treatment تصفيه اولیه     هدف: زدایش مواد معلق قابل ته نشینی و کاهش بخشی از BOD و TSS  ا

ادامه مطلب  
پاورپوينت درباره پروژه بسته بندی روغن نباتی


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 55 اسلایدقسمتی از متن .ppt :عنوان پروژه : بسته بندی روغن نباتیاهداف اجرایی طرح:1- زمینه ایجاد اشتغال 2- توسعه در نقش اقتصاد و صادرات و واردات3- عرضهفهرستمقدمهبخش اول :کلیات1-1) صنعت روغن و اهمیت آن در تغذیه2-1) ویژگی های روغن های خوراکی1-2-1) روغن خام3-1) تشکیل شرکت سهامی روغن نباتی جهان(سهام عام) و به ثبت رساندن آن4-1) بازار مصرف روعنهای خوراکیبخش دوممرحله صمغ گیری1-2) مرحله خنثی سازی2-2) هیدروژنا سیون3-2) بی بو کردنبخش سوممطا لعات فنی و اقتصادی1-3) مین و ساختمانهای طرح2-3) بر آورد نیروی انسانی3-3) فرضیات طرح4-3) جداول سرمایهگذاری ثابت طرحتصفيه روغن مایه1-4-3) هزینه

ادامه مطلب  
تحقیق درباره آفات و بیماریهای زيتون


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:17  قسمتی از متن فایل دانلودی:آفات و بیماریهای زيتون 1- آفات زيتون 1-1- شپشک سیاه زيتون saiaaetiaOleae Bernard  1-1-1- شکل شناسی: بدن شپشک ماده کامل، کروی و کمی کشیده به طول 5/5 -3 و عرض 5/4 -1 و بلندی 4-5/2 میلیمتر است. رنگ آن قهوه ای متمایل به سیاه، کوتیکول یا پوست پشتی حشره سفت و دارای نقش برجسته آشکاری مثل H است. بدن ماده جوان دارای برآمدگی کمتر و به رنگ خاکی یا قهوه ای روشن بوده که با آغاز تخمریزی کم کم برآمدگی پشتی آنها بیشتر و رنگشان تیره تر می شود. تخمها بیضی شکل به طول 3/0 میلیمتر و رنگ آنها ابتدا سفی

ادامه مطلب  
تحقیق آنالیز روغن های مکانیکی


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، آنالیز روغن های مکانیکیبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :فصل اولروش آنالیز روغن : یك روان كننده را می توان در حد دیگر اجزاء یك دستگاه مكانیكی مورد ارزیابی قرار داد چرا كه در طی دوره كار وظایف مهمی را به عهده دارد.با آزمایش نمونه روغن گرفته شده از ماشین اندازه گیری قابلیت روان كننده برای انجام وظایف اصلی آن ممكن گشته و همچنین اطلاعات وسیعی راجع به كار و شرایط سلامتی ماشین بدست می آید.تكنیكهای آنالیز روغن می تواند به عنوان روشهای مفیدی برای نظارت و كنترل ماشین آلات صنعتی عمرانی حمل و نقل و نظامی مورد استفاده واقع شوند . در واقع به دلیل اینكه روغن در تماس دائم با سطوح قطعات مختلف سیستم قراردارد بنابراین با نمونه گیری می توان اطلاعات درون سیستم را به خارج از آن منتقل و در اختیار تشكیلات كنترلی و نظارتی ماشین آلات قر

ادامه مطلب  
دانلود تحقیق درموردبسیج همگانی آموزش برای اصلاح الگوی مصرف روغن


نام فایل : بسیج همگانی آموزش برای اصلاح الگوی مصرف روغنفرمت : .pptتعداد صفحه/اسلاید : 17حجم : 3 مگابایتتامین انرژی چربیها به غذا طعم و حالت می دهند و غذا را خوشمزه تر و خوشایند تر می کند .تامین ویتامینها و اسید های چرب ضروریتحریک اشتها غذاهایی که حاوی چربی می باشند ما را برای مدت طولانی سیر نگه می دارند .حیوانی : کره ، دنبه ، پیه ، لبنیات و.........گیاهی ( نباتی ) : روغن آفتابگردان ، سویا ، زيتون ، گردو ،........مایعمرئی : روغن زيتون ، آفتابگردان ، .......نامرئی : روغن آجیل ، شکلات ،.......جامدمرئی : کره ، دنبه ، پیه ، لبنیات نامرئی : چربی گوشت ، خامه ، سر شیر ، .........روغنهای نباتی بیشتر به صورت مایع هستند . در کارخانه ها به دلیل سلیقه جامعه و تقاضای بازار آنها راطی فرایندی ( هیدروژناسیون یا جامد کردن )

ادامه مطلب  
خرید آنلاین