پاورپوینت برنامه کشوری کودک سالم (تغذیه سالم)

پاورپوینت برنامه کشوری کودک سالم (تغذیه سالم)

پاورپوینت برنامه کشوری کودک سالم (تغذیه سالم)

 

پاورپوینت برنامه کشوری کودک سالم (تغذیه سالم)

 

 

50اسلاید

 

تغذیه شیرخوار

بهترين غذا براي شير خوار، شير مادر است. با شير مادر هم مواد غذايي لازم براي تامين رشد شيرخوار در اختيار او قرار داده ميشود و هم به علت وجود مواد مصونيت زا در شير مادر، شيرخوار در مقابل بسياري از بيماريهاي عفوني محافظت ميشود.