پاورپوینت مخالفان حکومت پهلوی فصل ششم کتاب انقلاب اسلامی

پاورپوینت مخالفان حکومت پهلوی فصل ششم کتاب انقلاب اسلامی

پاورپوینت مخالفان حکومت پهلوی فصل ششم کتاب انقلاب اسلامی

پاورپوینت مخالفان حکومت پهلوی فصل ششم کتاب انقلاب اسلامی

 

 

143اسلایدهمراه باتصاویر

 

مهم ترین پرسشها:

•مهم ترین جریانات، گروهها و احزاب مخالف رژیم شاه چه بود؟